Regnskaber

For både store og små virksomheder udfører vi alt det administrative samt udarbejder regnskab og selvangivelse, således at revisorregningen helt spares.

Perioderegnskab

Alt efter størrelsen af din virksomhed, så skal der udarbejdes perioderegnskaber enten hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår.

Hvis der ikke er andet som taler for det, så vælger man at udarbejde perioderegnskab hver gang der skal afregnes moms, dvs. for manges vedkommende hvert kvartal.

Hvis perioderegnskabet skal kunne bruges til ret meget andet end momsopgørelsen, så skal der periodiseres, bl.a. renter og afskrivninger.

Et godt udarbejdet perioderegnskab er et styringsredskab, som kan være med til at sikre, at man ikke træffer forkerte beslutninger.

 

 


 
Brendstrup Revision ApS · Håndværkerbakken 17, 2630 Tåstrup · Telefon 43713033 · Fax 43713066